Добрива і їх роль для рослин

Добрива і їх роль для рослин

Добрива - це поживні речовини для рослин, незалежно від їх джерела.

«Відсутність чи нестача одного поживного елементу при наявності в ґрунті всіх інших робить його неефективним для належного росту і розвитку рослин. Ґрунт забезпечує високий рівень урожайності, якщо містить поживні елементи в потрібному вигляді та кількості».

Ю. фон Лібіх

Базові потреби рослин в поживних речовинах рідко змінюються. Добре відомо, що для правильного росту рослин і їх розвитку від насіння і до зрілості необхідно 16 різних елементів. Три з яких – вуглекислий газ, кисень і водень – рослина отримує безпосередньо із зовнішнього середовища, а решта 13 повинні забезпечуватися ґрунтом, добривами чи різними органічними мінералами.

Кожна із поживних речовин грає свою специфічну роль, тому вони називаються суттєвими, тобто їх не може замінити жоден інший елемент. Деякі з них можуть спільно впливати на розвиток рослини, а деякі - лише частково. Одним із прикладів такого співробітництва є калій і натрій, які можуть в деякій мірі замінювати одне одного при впливі на цукровий буряк.