Доступність елементів живлення для рослин

Доступність елементів живлення для рослин

Продуктивність рослин і поглинання ними макро- і мікроелементів знаходяться в прямій залежності від вмісту елементів живлення в ґрунті.

В грунті елементи живлення знаходяться в:

• Ґрунтовому розчині
• Органічній речовині ґрунту
• Твердій мінеральній фазі
• Доступними для рослин є лише розчинні та обмінно-поглинальні форми.

Перехід із недоступної в доступну форму відбувається в результаті:

• Мінералізації органічної речовини
• Руйнуванні мінералів ґрунту (вивітрюванні, хімічних процесів)
• Зміни реакцій середовища (рН ґрунтового розчину), при якій солі випадають в осад
• Мікробіологічного закріплення елементів, поглинання ґрунтовою біотою
• Закріпленні елементів в ґрунтово-вбирному комплексі