Основні елементи живлення і їх роль для рослин

Основні елементи живлення і їх роль для рослин

Крім сонячного світла, вуглекислого газу, кисню і води, розглядають тринадцять важливих елементів живлення для росту рослин.

Вони поділяються на:

• Макроелементи – N, P, K (азот, фосфор, калій)
• Мезоелементи – Са, Mg, S (кальцій, магній, сірка)
• Мікроелементи – Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Cl (залізо, марганець, бор, цинк, мідь, молібден, хлор).

Макро- і мезоелементи необхідні рослинам в найбільшій кількості, оскільки вони являються складовими багатьох компонентів рослин, включаючи білки, нуклеїнові кислоти і хлорофіл, та важливі для таких фізіологічних процесів, як дихання, підтримка осмотичного тиску.

Головна роль мікроелементів в рослинах полягає в тому, що вони входять в склад ферментів, які являються каталізаторами біохімічних процесів, підвищуючи їх активність. Нестача мікроелементів призводить не тільки до зниження урожаю, викликає ряд захворювань у рослин, а інколи і їх загибель, але й знижує якісь продуктів харчування людини і тварин. Мікроелементи стимулюють ріст рослин і прискорюють їх розвиток; позитивно впливають на стійкість рослин до несприятливих умов зовнішнього середовища; грають важливу роль в боротьбі з деякими захворюваннями рослин.

Якщо в ґрунті чи в атмосфері один із елементів, що бере участь в живленні рослин, знаходиться в недостатній кількості чи недостатньо засвоюється, рослина не розвивається або ж розвивається погано. Елемент, що повністю відсутній чи мінімально присутній, перешкоджає іншим поживним сполукам ефективно впливати на рослину, чи, в крайньому, зменшує їх дію. При внесенні в ґрунт відсутнього елементу чи того, що надходить в недостатній кількості, чи забезпечуючи перехід його із нерозчинного стану в розчинний, відбувається відновлення ефективності інших елементів.


N Азот

Азот – поживний елемент, що найбільше впливає на урожайність рослин.

Якщо азот надходить в невеликій кількості, це проявляється візуально: рослина чахла, блідніє колір листків, починаючи з найбільш старих.

Урожайність може значно зменшитися, якщо дефіцит азоту супроводжує весь вегетаційний період. Зрозуміло, це відображається і на якості продукції, в основному на порушенні білкових з‘єднань при формуванні зерна. Потреба в азоті є різною для різних сільськогосподарських культур.

Рослини споживають азот, розчинений у воді. Тому погодні умови протягом сезону відіграють важливу роль в цьому відношенні. В сухих умовах рослини не можуть вбирати азот – як і будь-які інші поживні речовини – навіть якщо вони знаходяться в ґрунті. З іншого боку, рясні дощі і зрошення можуть призвести до вимивання азоту, особливо на легких ґрунтах. Впливає і щільність ґрунтів на ріст коренів, тому рослинам стає важко вбирати азот та інші поживні речовини на таких ґрунтах.


Р Фосфор

Фосфор здійснює суттєвий вплив на фізіологію культури, оскільки відіграє вирішальну роль в розподілі енергії рослини. Потреба в фосфорі особливо велика на початку сезону для формування коренів, а також пізніше в період цвітіння і зав’язування плодів. Симптоми дефіциту фосфору проявляються на старих листках, коли їх краї і кінчики стають темними чи пурпуровими.

Фосфор гарно утримується частинками ґрунту і тому не являється рухомим елементом, навпаки, він один із найбільш нерухомих. Його розчинність, тобто доступність, в основному залежить від температури ґрунту і фактора рН. Оптимальне значення рН 6-7.

Велика частина фосфору, що споживається рослинами, надходить із ґрунтових запасів, включаючи добрива, які застосовувалися в попередні роки. Лише невелика частина надходить із фосфору, що застосовувався протягом сезону. В результаті такої складної схеми рекомендується використовувати приблизно однакову кількість фосфору для кожної культури. Таким чином, можна довго зберігати родючість ґрунту.


К Калій

Для фізіології сільськогосподарських культур калій відіграє найважливішу роль, беручи участь в розподілі води і в ферментативних процесах. Достатня наявна кількість калію може полегшити стрес, що переносять рослини в період спеки, холоду чи посухи. Калій є елементом, що впливає на урожайність багатьох культур, особливо таких як: картопля, овочі і плодові дерева. Для цих культур калій необхідний особливо на стадії формування бульб чи зав’язі плодів, при цьому він також впливає на колір плодів, їх смак і якість зберігання.

Для багатьох овочевих культур потреба в калії набагато більша, ніж в азоті, із розрахунку кг/га. Наприклад, 1 тонна бульб картоплі зазвичай потребує 6-7 кг К2О.

Глинисті ґрунти первинно містять велику кількість калію, на відміну від легких ґрунтів, тому для легких ґрунтів необхідна більша кількість калію. З іншого боку, калій схильний до вилуговування, тому для овочів і інших культур з довгим вегетаційним періодом і великою потребою в калії рекомендується поетапне живлення цим елементом.


S Сірка

Сірка така ж важлива для культур, як і фосфор. Вона являється компонентом деяких амінокислот. У пшениці кількість сірки впливає на якість клейковини. Культури не можуть поглинати азот без достатньої кількості сірки. Були зареєстровані деякі важливі співвідношення азоту і сірки, наприклад, для зерна пшениці співвідношення N:S не повинно перевищувати 4-8:1, а для злакових трав – 12-14:1.


Ca Кальцій

Кальцій являється компонентом, необхідним для формування клітинних стінок. Якщо клітинні стінки товсті, рослини можуть ефективно протистояти захворюванням і механічному впливу. Це особливо важливо при вирощуванні овочів та плодово-ягідних рослин. В більшості випадків дефіцит кальцію не помітний, але, наприклад, у випадку томатів цей недолік проявляється в гнитті плодів.

Більшість типів ґрунтів містять достатньо кальцію, а при недостачі можна застосувати вапнякові матеріали. Багато культур, яким необіхдний кальцій, позитивно реагують на його додаткове застосування, навіть якщо в ґрунті міститься достатня кількість цього елемента. Це пояснюється тим, що рослини можуть вбирати кальцій тільки кінчиками коренів, а ґрунт може не надавати достатню кількість. Наприклад, для картоплі рекомендується застосування добрив з кальцієм на стадії формування бульб в поєднанні з підгортанням і додатковим зрошенням.


Mg Магній

Магній бере участь в основному процесі росту рослин, а саме в фотосинтезі. Таким чином, дефіцит магнію можна легко помітити на листкових пластинках, які втрачають колір між основними жилками. Потреба в магнії для фізіології рослини не така важлива, як потреба в інших поживних речовинах – кальції і сірці – але він відіграє вирішальну роль, і при помітному дефіциті листкове підживлення являється найшвидшим способом вирішення проблеми.