Підвищуємо врожайність з ЯраВіта Тіотрак 300...

Підвищуємо врожайність з ЯраВіта Тіотрак 300...
Сьогодні з інтенсивним розвитком технологій аграрії все більше приділяють увагу правильному обробітку грунту, вчасному захисту рослин з правильно підібраною технологією живлення, з урахуванням забезпеченості грунту, попередника, виносу елементів живлення рослинами.
Але попри всі складені плани є фактори, які вносять свої корективи, а саме - погода. І тому виникає дефіцит одного або іншого елемента.

Мова піде про продукт від компанії Yara, а саме із серії YaraVita THIOTRAC 300. Що це за продукт і навіщо він нам? Всі ми знаємо про важливість сірки. Вона є незамінним компонентом метіоніну - однієї з 8 амінокислот, що входить у структуру білка. Без сірки неможливе формування білкових сполук, які є основою життя на планеті.
 
В агроекосистемах сірка відіграє іще більш вагому роль. До її функцій в рослинах належать:

  • підвищення коефіцієнта використання азоту;
  • синтез сірковмісних амінокислот, а тому й протеїнів;
  • активація важливих ензимів, необхідних для метаболізму енергії та жирних кислот;
  • входження у структуру білка хлоропласту;
  • компонент вітаміну B1 (важливо для зернових та бобових культур);
  • важлива роль у синтезі сірковмісних вторинних метаболітів, таких як ароматичні олії та речовини, що впливають на формування смаку й аромату, а отже, забезпечують якість певних культур;
  • формування в самій рослині засобів захисту проти хвороб і шкідників (фітоалексинів, глутатіону).
 
З огляду на перераховані вище фізіологічні та біохімічні функції сірки для росту та розвитку агрокультур, збалансування режиму живлення рослин сіркою забезпечує й агрономічні вигоди: підвищення вмісту олії в олійних культурах та збільшення отримання олії з одиниці площі; підвищення вмісту протеїну в бобових і його отримання з гектара; покращення органолептичних показників якості цибулі та часнику; економія азотних добрив внаслідок покращення коефіцієнта використання азоту рослинами.
 
Незважаючи на важливу роль сірки щодо росту і розвитку  рослини і формуванні майбутнього врожаю сільськогосподарських культур і його якості, не всі культури однаково реагують на її дефіцит. Так, за чутливістю до  сірки поділяються на три типи:


Таким чином, живлення сіркою слід контролювати насамперед при  вирощуванні культур, що є високо­ та середньочутливими до її вмісту.

Компанія Yara пропонує унікальний продукт ЯраВіта Тіотрак 300 - це високо концентрований водний розчин що містить в собі 100% розчину доступну сірку (SO3 750г/л) та азот (N-200г/л).
 
Продукт, що виготовлений в Великобританії за найновішими технологіями, що має контрольований розмір частинок, які в свою чергу забезпечують швидке  поглинання рослинами і тривалий ефект живлення.
Має у своєму складі прилипач, стабілізатор, змочувач та абсорбент. Поглинання культурою є більш швидким, ніж текучого порошку або продуктів, де сірка спочатку піддається окисленню, перш ніж вона може бути засвоєна. YaraVita THIOTRAC 300 також містить азот, щоб допомогти зберегти важливі співвідношення N:S в рослині. Широко викорстовується в бакових сумішах. ЯраВіта Тіотрак 300 можна застосовувати спільно з багатьма агрохімікатами, дозволяючи легко інтегрувати продукт в програми захисту рослин і позбавитися необхідності у проведенні окремих обприскувань, тим самим заощадивши час і гроші.

Отже, сірка - це мезоелемент, який не слід ігнорувати, а вносити як в грунт, так і позакоренево, адже це збільшить врожайність та Ваші прибутки, а це саме те, для чого ми працюємо.